Ενδιαφέρων

Τι είναι ένα φάσμα εκπομπών στην επιστήμη;

Τι είναι ένα φάσμα εκπομπών στην επιστήμη;

Γενικά, ένα φάσμα εκπομπών περιγράφει τα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που εκπέμπεται από ένα ενεργητικό αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο εξαρτάται από την επιστημονική πειθαρχία.

Στη χημεία, ένα φάσμα εκπομπών αναφέρεται στην περιοχή μήκους κύματος που εκπέμπεται από ένα άτομο ή μια ένωση που διεγείρεται είτε από θερμότητα είτε από ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα φάσμα εκπομπών είναι μοναδικό για κάθε στοιχείο. Το φάσμα εκπομπών καύσιμου καυσίμου ή άλλων μορίων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα τη σύνθεσή του.

Στην αστρονομία, το φάσμα εκπομπών αναφέρεται γενικά στο φάσμα ενός αστέρα, ενός νεφελώματος ή ενός άλλου σώματος.

Πώς παράγεται ένα φάσμα εκπομπών

Όταν ένα άτομο ή ένα μόριο απορροφά ενέργεια, τα ηλεκτρόνια προσκρούουν σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Όταν το ηλεκτρόνιο πέσει σε κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας, απελευθερώνεται ένα φωτόνιο ίσο με την ενέργεια μεταξύ των δύο καταστάσεων. Υπάρχουν πολλαπλές ενεργειακές καταστάσεις διαθέσιμες σε ένα ηλεκτρόνιο, έτσι υπάρχουν πολλές πιθανές μεταβάσεις, που οδηγούν στα πολυάριθμα μήκη κύματος που αποτελούν το φάσμα εκπομπών. Επειδή κάθε στοιχείο έχει ένα μοναδικό φάσμα εκπομπών, το φάσμα που λαμβάνεται από οποιοδήποτε θερμό ή ενεργό σώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της σύνθεσής του.