ΖΩΗ

Γαλλικές εκφράσεις: Ça ne fait rien

Γαλλικές εκφράσεις: Ça ne fait rien

Εκφραση: Ça ne fait rien
Προφορά: σαχ νευ fay ryeh (n)
Εννοια: δεν έχει σημασία, δεν πειράζει
Κυριολεκτική μετάφραση: που δεν κάνει τίποτα
Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ: άτυπη
Σημειώσεις: Η γαλλική έκφραση ça ne fait rien είναι ένας άτυπος τρόπος απόρριψης ενός θέματος ή απόκρισης σε μια συγγνώμη.
Ο αναλυτής αναλύει το σωστό βήμα, το οποίο δεν είναι σωστό.
Η ανάλυσή σας δεν είναι αρκετά ακριβής, αλλά δεν πειράζει.
-Δείτε τον καφέ.
-Δεν είναι φανερό, στο peut déjeuner en ville.

- Ξέχασα να αγοράσω καφέ.
-Δεν έχει σημασία, μπορούμε να φάμε.
-Αυτός ο λόγος, δεν είναι βέβαιος.
-Δεν είναι φανερή.

- Με ξεσκεπάστε, δεν ήθελα να σας προσβάλω.
-Δεν σκεφτείτε (δεν το κάνατε).
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ça ne fait rien si για να ρωτήσετε αν κάτι είναι εντάξει όταν είστε σίγουροι ότι η απάντηση είναι ναι.
Ça ne fait rien si je te rappelle plus tard?
Είναι εντάξει αν σας καλέσω αργότερα;