Συμβουλές

Χαρακτηριστικά μιας μονοπωλιακά ανταγωνιστικής αγοράς

Χαρακτηριστικά μιας μονοπωλιακά ανταγωνιστικής αγοράς

Κατά τη συζήτηση διαφόρων τύπων δομών της αγοράς, τα μονοπώλια βρίσκονται στο ένα άκρο του φάσματος, με έναν μόνο πωλητή σε μονοπωλιακές αγορές και οι άκρως ανταγωνιστικές αγορές βρίσκονται στο άλλο άκρο, με πολλούς αγοραστές και πωλητές που προσφέρουν ταυτόσημα προϊόντα. Τούτου λεχθέντος, υπάρχει πολύ μεσαίο έδαφος για αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν «ατελές ανταγωνισμό». Ο ατελής ανταγωνισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας ατελούς ανταγωνιστικής αγοράς έχουν επιπτώσεις στα αποτελέσματα της αγοράς για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς.

Χαρακτηριστικά

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι μια μορφή ατελούς ανταγωνισμού. Οι μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές έχουν ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά:

  • Πολλές επιχειρήσεις - Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές, και αυτό αποτελεί μέρος αυτών που τα ξεχωρίζει από τα μονοπώλια.
  • Διαφοροποίηση προιόντος - Αν και τα προϊόντα που πωλούνται από διαφορετικές επιχειρήσεις σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές είναι αρκετά ομοιόμορφα μεταξύ τους για να θεωρηθούν υποκατάστατα, δεν είναι πανομοιότυπα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι αυτό που θέτει μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές εκτός από τις άκρως ανταγωνιστικές αγορές.
  • Ελεύθερη είσοδος και έξοδος - Οι επιχειρήσεις μπορούν ελεύθερα να εισέλθουν σε μία μονοπωλιακή ανταγωνιστική αγορά όταν το θεωρούν κερδοφόρο και μπορούν να βγουν από την αγορά όταν μια μονοπωλιακά ανταγωνιστική αγορά δεν είναι πλέον κερδοφόρα.

Στην ουσία, οι μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές ονομάζονται ως τέτοιες επειδή, ενώ οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την ίδια ομάδα πελατών σε κάποιο βαθμό, το προϊόν κάθε επιχείρησης διαφέρει λίγο από αυτό όλων των άλλων εταιρειών και ως εκ τούτου κάθε επιχείρηση έχει κάτι παρόμοιο με ένα μίνι μονοπώλιο στην αγορά για την παραγωγή του.

Τα αποτελέσματα

Λόγω της διαφοροποίησης των προϊόντων (και ως εκ τούτου της ισχύος στην αγορά), οι επιχειρήσεις σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές είναι σε θέση να πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές υψηλότερες από το οριακό κόστος παραγωγής τους, αλλά η ελεύθερη είσοδος και έξοδος οδηγούν τα οικονομικά κέρδη στις επιχειρήσεις σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές στο μηδέν. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις σε μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές υποφέρουν από "πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα", πράγμα που σημαίνει ότι δεν λειτουργούν στην αποτελεσματική ποσότητα παραγωγής. Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό με τη σήμανση του οριακού κόστους που υπάρχει στις μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές, συνεπάγεται ότι οι μονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές δεν μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία.